Η Σελόντα
ιδρύθηκε το 1981
...και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής
τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Όμιλος

Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι τα δύο πιο δημοφιλή μεσογειακά ψάρια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Βασικές Πληροφορίες
 • Η Σελόντα προμηθεύει σε εβδομαδιαία βάση τους πελάτες της με πάνω από 500 τόνους φρέσκια ελληνική τσιπούρα και λαβράκι. Τα ψάρια ταξιδεύουν σε περισσότερες από 25 χώρες ανά τον κόσμο οδικώς και αεροπορικώς.

 • Η Σελόντα έχει σήμερα ετήσια παραγωγή 32.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει στην κατοχή του:

  • 55 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 40.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού
    

  • 14 συσκευαστήρια και 2 μονάδες επεξεργασίας
    

  • 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 180 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου

  • 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που διαχειρίζεται από τη θυγατρική εταιρεία Περσεύς, τον μεγαλύτερο παραγωγό ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων

 • Ο Όμιλος Σελόντα απασχολεί σήμερα 1.180 εργαζόμενους

 • Η Σελόντα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994, όταν έγινε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που απέκτησε πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές

Selonda Εταιρικό Φυλλάδιο