Οι συμμετοχές του Ομίλου Σελόντα

Συμμετοχές

Εταιρεία Έδρα Συμμετοχή
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 41,34%
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ Ελλάδα 95,00%
ΝΙΜΟΣ ΑΕ Ελλάδα 70,00%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ Ελλάδα 70,00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ελλάδα 95,00%
AQUAVEST ΑΕ Ελλάδα 100,00%
AQUANET ΑΕ Ελλάδα 94,94%
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ελλάδα 100,00%
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ελλάδα 90,94%
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ Ελλάδα 100,00%
Π.Ο.Α.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 82,10%
Π.Ο.Α.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 82,10%
Π.Ο.Α.Υ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%
Π.Ο.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%
Π.Ο.Α.Υ. ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%
Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%
Π.Ο.Α.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ελλάδα 100,00%
ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ. ΑΕ Ελλάδα 12,42%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΥΔΑΤ. ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ελλάδα 3,66%
ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ελλάδα 2,60%
BLUEFIN TUNA HELLAS ΑΕ Ελλάδα 25,00%
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ Ελλάδα 1,97%
ASTIR INTERNATIONAL SRL Ιταλία 50,00%
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD UK 89,34%