Η Σελόντα ενισχύει,
συμμετέχει και συνεισφέρει
...στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται

Κοινωνική Eυθύνη

Αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και δράσης της Σελόντα είναι η ενεργός συμμετοχή και συνειφορά στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Και αυτό το αποδεικνύουμε έμπρακτα «επιστρέφοντας» στις τοπικές κοινωνίες μέρος των κερδών που προέρχονται από την εμπορική της δραστηριότητα με την μορφή χορηγιών, όπως:
  • Προσφορά δωρεάν προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

  • Χρηματοδότηση σχολικών εκδρομών πολλών σχολείων σε νομούς όπως η Αργολίδα και η Κορινθία.

  • Ενίσχυση ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως του Σοφικού Κορινθίας και του Αθλητικού Ομίλου "Κορωνίς Κοιλάδος".

  • Δωρέες πετραλαίου κίνησης προς τους τοπικούς δήμους.

  • Δωρέες πετραλαίου θέρμανσης για νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια.

Η Σελόντα σέβεται τις τοπικές κοινωνίες, στα πλαίσια των οποίων δραστηριοποιείται και συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξή τους:

  • Στη διάρκεια των τριών δεκαετιών παρουσίας της εταιρείας στην Κορινθία και την Αργολίδα, η Σελόντα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικής αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ.

  • Η Σελόντα προσφέρει μόνιμη απασχόληση σε περίπου 900 άτομα, κυρίως σε αποκεντρωμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, δίνοντας προτεραιότητα στην προσφορά εργασίας σε κατοίκους των περιοχών αυτών.

  • Στη Σελόντα προτάσσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Εφαρμόζουμε το πιστοποιημένο σύστημα υγιεινής και ασφάλειας OHSAS 18001, για την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Κατεβάσετε το έντυπο "Συνυπάρχουμε μαζί αναπτυσσόμαστε" που παρουσιάζει την προσφορά της Σελόντα στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. (αρχείο σε μορφή pdf)