Η πορεία της μετοχής
...της ΣΕΛΟΝΤΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Μετοχή