Η Σελόντα είναι πιστοποιημένη με
ISO 9001
... για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ποιότητα

Από το 2000, η Σελόντα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσιών, σε όλα τα υπεύθυνα τμήματα της εταιρείας, από τον ιχθυογεννητικό σταθμό μέχρι την τελική παράδοση των φρέσκων μεσογειακών ψαριών στον πελάτη. Στο πρώτο βασικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, οι γεννήτορες επιλέγονται βάσει αυστηρών κριτηρίων σχετικά με τα φυσικά και γενετικά τους χαρακτηριστικά. Η εκτροφή σε θαλάσσιους κλωβούς υλοποιείται με βάση σταθερών και αξιόπιστων μεθόδων, που εμπεριέχουν και σημαντική φροντίδα, όπως αρμόζει σε μία εταιρεία που καλλιεργεί ζωντανούς οργανισμούς για 30 και πλέον χρόνια. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τα αλιευμένα ψάρια συσκευάζονται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες υγιεινής σε εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συσκευαστήρια.

Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Σελόντα έχει αναπτύξει ένα καθετοποιημένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, με το οποίο είναι εφικτή η ανίχνευση της διαδρομής του κάθε ψαριού από «τη θάλασσα στο πιρούνι», παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πελάτες και τους καταναλωτές (όπως η τοποθεσία της μονάδας εκτροφής, ιχθυοτροφές, ημερομηνία αλίευσης και συσκευασίας, κλπ).

Η υγεία και το ευ ζην των ιχθυοπληθυσμών στη Σελόντα εποπτεύονται συνεχώς από ομάδα κτηνιάτρων και τεχνικών εργαστηρίων πλήρους απασχόλησης, διαθέτοντας 4 εργαστήρια αναλύσεων ιχθυοπαθολογίας και ιχθυοτροφών πλήρως εξοπλισμένα. Σε συνεργασία με εκπαιδευμένους τεχνικούς στις μονάδες η απάντηση σε θέματα υγείας και ευ ζην είναι άμεση, συνεχής και πλήρης σχετικά με την εποπτεία, διαγνώσεις και προληπτικούς εμβολιασμούς, πάντα σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.