Το προφίλ της Σελόντα
από το 1981 μέχρι σήμερα

Εταιρικό Προφίλ

Έδρα και Εγκαταστάσεις


Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Σελόντα στην Ελλάδα.

Εταιρική Φιλοσοφία


Η αποστολή μας είναι η αναπαραγωγή, η εκτροφή και η εμπορία τσιπούρας και λαβρακιού υψηλής ποιότητας.

Γεγονότα Σταθμοί


Γεγονότα-Σταθμοί στα 35 και πλέον χρόνια της επιτυχημένης πορείας της Σελόντα.