Η αποστολή μας
...είναι η αναπαραγωγή, η εκτροφή και η εμπορία
τσιπούρας και λαβρακιού υψηλής ποιότητας

Εταιρική Φιλοσοφία

Η αποστολή μας είναι η αναπαραγωγή, η εκτροφή και η εμπορία τσιπούρας και λαβρακιού υψηλής ποιότητας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι:

  • Έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών.

  • Σεβασμός για το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα.

  • Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή νέων μεσογειακών ειδών.

  • Ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα νέων δραστηριοτήτων και τεχνολογιών ιχθυοκαλλιέργειας.