Κάθε εβδομάδα η Σελόντα
...διανέμει πάνω από 500 τόνους φρέσκων ελληνικών ψαριών

Παγκόσμιο Δίκτυο Διανομής

Πάνω από 500 τόνους φρέσκων ελληνικών ψαριών διοχετεύει κάθε εβδομάδα το δίκτυο διανομής της Σελόντα στις διεθνείς αγορές. Στόχος όλων των διαδικασιών διανομής είναι να φτάσουν τα προϊόντα μας στους πελάτες και στους καταναλωτές με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια.