Το 1994 η Σελόντα
...υπήρξε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που εισήγαγε της μετοχές της σε χρηματιστήριο αξιών

Επενδυτές

Η Σελόντα, υπήρξε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που το 1994 εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Έκτοτε αναπτύχθηκε σημαντικά, τόσο οργανικά όσο και μέσω στρατηγικών εξαγορών και σήμερα αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας σε παγκόσμια κλίμακα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της εταιρείας μπορείτε να βρείτε στα Γεγονότα-Σταθμοί.

Στο παρόν κεφάλαιο μπορείτε να δείτε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, την πορεία της μετοχής της και τα οικονομικά της αποτελέσματα.