Πρόσθετα Στοιχεία
...για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Σελόντα

Πρόσθετα Στοιχεία

Στη Σελόντα, η βαρύτητα που δίνουμε στην διαδικασία επιλογής και πρόσληψης, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, στις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και παρακίνησης και η σύνδεση των αμοιβών με την απόδοση, έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον που προωθεί την σφαιρική αλληλεπίδραση νέων ιδεών και προσεγγίσεων.

Γνωρίζοντας ότι οι νέες ιδέες ενδυναμώνουν τον Όμιλο Σελόντα δίνουμε έμφαση στην ομαδικότητα, την ηγεσία, την δημιουργική σκέψη και ελευθερία έκφρασης καθώς και στην επίτευξη στόχων υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ο Όμιλος παρέχει ελκυστικές δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης έμπειρων στελεχών, ενώ παράλληλα στα πλαίσια της συνεργασίας του με ελληνικά και ξένα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχει δυνατότητες απασχόλησης και σε φοιτητές με προοπτική για απασχόληση και μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Στις 31/12/2016 το συνολικό προσωπικό του Ομίλου ανήλθε στα 1.150 άτομα.