Η ΣΕΛΟΝΤΑ
...υπήρξε ανέκαθεν πρωταθλητής Ελλάδας και Μεσογείου 
στην παραγωγή και πώληση γόνου

Γόνος

Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ υπήρξε ανέκαθεν πρωταθλητής Ελλάδος και Μεσογείου στην παραγωγή και πώληση γόνου.

Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την κατασκευή του πρώτου ιχθυογεννητικού σταθμού στον Όρμο Σελόντα για την κάλυψη, ως επί το πλείστον των δικών του αναγκών, ο Όμιλος ουσιαστικά άρχισε τον «πρωταθλητισμό» στην παραγωγή γόνου μετά το 1994 με την εξαγορά και ένταξη στο δυναμικό του, του μεγάλου ιχθυογεννητικού σταθμού της Mανάγουλης και κυρίως μετά το 1998, με τον τρίτο και πλέον σύγχρονο ιχθυογεννητικό σταθμό του Ομίλου στη Θεσπρωτία.

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει 6 σύγχρονους ιχθυογεννητικούς σταθμούς η συνολική δυναμικότητα των οποίων ξεπερνά τα 180 εκατομμύρια ιχθύδια.

Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα της ΣΕΛΟΝΤΑ όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά του γόνου, είναι η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών της ως ο σοβαρότερος και ο πλέον φερέγγυος και αξιόπιστος προμηθευτής γόνου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

  • Γόνος τσιπούρας: διατίθεται όλο τον χρόνο σε μέσο βάρος μεγαλύτερο από 1,5 γρ. (συνήθως 2 έως 3 γρ.).

  • Γόνος λαυρακιού: διατίθεται όλο το χρόνο σε μέσο βάρος μεγαλύτερο από 2 γρ. (συνήθως 2 έως 4 γρ.).

  • Γόνος χιόνας: διατίθεται από Ιανουάριο έως Μάϊο σε μέσο βάρος μεγαλύτερο από 1,5 γρ. (συνήθως 2 έως 3 γρ.).

  • Γόνος φαγκριού: διατίθεται από Αύγουστο έως τέλη Οκτώβρη σε μέσο βάρος μεγαλύτερο από 2 γρ.

  • Γόνος κρανιού: διατίθεται από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο σε μέσο βάρος μεγαλύτερο από 1,5 γρ.Για την διακίνηση και παράδοση του γόνου στις εγκαταστάσεις των πελατών της, η εταιρεία διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά, με μετακινούμενες (προσθαφαιρούμενες) δεξαμενές για την μεταφορά του στις μονάδες παραγωγής σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η μεταφορά γίνεται με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας από απόλυτα εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η ΣΕΛΟΝΤΑ εγγυάται απόλυτα την ποιότητα και την άριστη υγεία του γόνου που διακινεί.