Η Σελόντα εγγυάται την αειφορία,
υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της
...μέσω της εφαρμογής του Integrated Management System (IMS)

Αειφορία

Η αειφορία ορίζεται ως μία μορφή ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να διακυβεύονται τα δικαιώματα μελλοντικών. Στη Σελόντα γίνεται συνεχής, καθημερινή προσπάθεια για να επιτύχουμε την αειφόρο ανάπτυξη, εφαρμόζοντας το σύστημα IMS (Integrated Management System), στα πλαίσια των έξι παρακάτω τομέων:

Πιστοποιήσεις


Οι ισχύουσες πιστοποιήσεις της Σελόντα στη διάθεση των πελατών και των καταναλωτών

Σύνοψη


Βασικά σημεία του προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης της Σελόντα

Ποιότητα


Η Σελόντα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ασφάλεια Τροφίμων


Το πρόγραμμα HACCP αποτελεί βασικό στοιχείο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Φυσικό Περιβάλλον


Η περιβαλλοντική προστασία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ύπαρξή μας

Κοινωνική Eυθύνη


Η Σελόντα ενισχύει, συμμετέχει και συνεισφέρει στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται

Πολιτιστικό Περιβάλλον


Η Σελόντα έχει προσφέρει χορηγίες για μεγάλο αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων