Η Σελόντα έχει προσφέρει χορηγίες 
για μεγάλο αριθμό
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Πολιτιστικό Περιβάλλον

Η Σελόντα εκτός από την επιχειρηματική της δραστηριότητα και το ανθρωπιστικό της πρόσωπο, έχει επανειλημμένως αναδείξει μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και τα πολιτιστικά της ενδιαφέροντα.

Έτσι λοιπόν:
  • με τις γενναιόδωρες χορηγίες της την περίοδο 1996-2001 συνέβαλε στο αναστηλωτικό έργο και στις ετήσιες μουσικές εκδηλώσεις «Μουσικός Ιούλιος» του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου

  • συμβάλλει στην προβολή των Ελληνικών Τεχνών και Γραμμάτων στο εξωτερικό

  • ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις περιοχές που δραστηριoποιείται

  • έχει χρηματοδοτήσει εκδόσεις που προβάλλουν το Ελληνικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον