Λεπτομερείς πληροφορίες
...σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Σελόντα

Έδρα και Εγκαταστάσεις

Έδρα
Σελόντα ΑΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 56
151 25 Μαρούσι
Τηλ: 2103724900, Fax: 2103724909


Εγκαταστάσεις

Χάρτης Εγκαταστάσεων Selonda