Το πενταμελές
... Διοικητικό Συμβούλιο της Σελόντα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ είναι πενταμελές και η σύνθεσή του, σύμφωνα με την ανασυγκρότησή του στις 03/12/2015, είναι η ακόλουθη:
  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  • ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι λήγει εντός του Α' εξαμήνου του 2021.