Το πενταμελές
... Διοικητικό Συμβούλιο της Σελόντα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σελόντα ΑΕ είναι πενταμελές και η σύνθεσή του, σύμφωνα με την ανασυγκρότησή του στις 01/02/2019, είναι η ακόλουθη:
  • Αθανάσιος Σκορδάς - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  • Παναγιώτης Αλλαγιάννης - Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • Μιχαήλ Παναγής - Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • Αδαμαντίνη Λάζαρη - Μη Εκτελεστικό Μέλος

  • Μιχαήλ Κόκκινος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος